.NET Framework Kaynak Kodları

* .NET Framework kullanarak uygulama geliştirirken kullandığınız hali hazırdaki methodların nasıl yazıldığını merak ediyor musunuz?
* Eminim ben olsaydım şu sınıfı bu şekilde yazardım dediğiniz olmuştur.
* Kullanılan design pattern ları merak ettiğiniz de olmuştur.
* Acaba Sort() methodu hangi algoritmaya göre sıralama yapıyor dediğiniz de olmuştur.

Olmadıysa yazının devamı sizi ilgilendirmiyor 🙂

Online olarak .NET Framework 4.5.1’e ait olan kodları gezebiliyorsunuz.
String’ten Int32’ye dönüşüm yapmamızı kolaylaştıran [TryParse](http://referencesource.microsoft.com/#mscorlib/system/int32.cs#325507e509229dbc “TryParse”);

Reference Source’un geçmişine baktığımızda
2008 tarihli Scott Guthrie’nin blog yazısı mevcut: [http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2008/01/16/net-framework-library-source-code-now-available.aspx](http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2008/01/16/net-framework-library-source-code-now-available.aspx)

 

Haberin duyurulduğu sitede şöyle bir açıklama yapılmış:

> we have published sources and PDBs for every major .NET framework update namely .NET framework 4.0 and 4.5. However these builds would be rendered effectively useless the moment any update to the framework was released, since the binaries on the updated box no longer matched the PDBs that were indexed on the reference source server.

Özetle, .NET Framework’üne gelen her bir update ile Reference Source sunucusundaki binaryler ile [PDB](http://en.wikipedia.org/wiki/Program_database)‘ler arasındaki uygunsuzluk oluştuğu için şu ana kadar bu sistem istenilen randıman ile işlemiyormuş. Fakat,

> Starting with .NET 4.5.1 we have radically changed the symbol indexing and publishing process to be in sync with the build process such that as and when updates are shipped , the corresponding PDBs are also updated to the reference source site appropriately.

denildiğine göre bundan sonra her bir update geldiğinde reference source sunucularındaki PDB’ler senkronize hale getirilecekmiş.

Kaynak: [http://blogs.msdn.com/b/dotnet/archive/2014/02/24/a-new-look-for-net-reference-source.aspx](http://blogs.msdn.com/b/dotnet/archive/2014/02/24/a-new-look-for-net-reference-source.aspx)

325 Words